Dödsorsaker


Kursiverade ord finns upptagna som eget ord.


A
Almsveda eller nässelsjuka
Bältros.

Anfåddhet, andnöd, andtäppa
Ett av de vanligaste symtomen vid hjärtsjukdomar och innebär känslan av svårighet att få luft.

Angina pectoris
Bröstsmärtor

Andtäppa
Astma

Apostem
Utväxt, svullnad, böld

Arvsot
Ärftlig sjukdom

Augustifeber
Frossa
 


B
Barnasjukan
se engelska sjukan

Barnförlamning
Polio

Barnkolera
Sedan gammalt namn på epidemisk spädbarnsdiarré

Barnkvävning
Kvävning av barnet i moderns säng

Barnsäng
Infektion förorsakad av dålig hygien i samband med förlossning.

Barnsängsfeber
Streptokockinfektion (epidemi)

Barnälta
se engelska sjukan

Basedows sjukdom
Rubbning av sköldkörtelns funktion

Benröta
Inflammatorisk förstörelseprocess i någon skelettdel, benvävnaden

Bindsel
Förstoppning

Bleksot
Blodbrist, järnblodbrist

Blindtarmsinflammation
Även kallad bävelsrev, bällsrev, bällarev, bukrev,och bälgång

Blodgång
Ihållande eller ofta påkommande blödningar från olika slemhinnor i näsa, tarm, underlivsorgan.

Blodsjuka eller -sot
se dysenteri

Blodslag
Detsamma som apoplexie sanguine, hjärnblödning

Blärsten
Detsamma som blåssten, dvs stenbildning i urinblåsan

Blödsinne
Blödsinthet, sinnesslöhet

Borttagen
Lamhet

Bronchitis
Luftrörskatarr

Brott, Brottfall
Epilepsi

Brottfälling
Fallandesjuka, epilepsi

Brottslig
Epilepsi

Brännkoppor
Vattkoppor

Brännsjuka
Feber

Bröstfeber, håll, stygn och sting
Lunginflammation och då förenat med feber

Bröstkvav, stickfluss
Astma

Bröstlidande
I folkligt språk namn på åkommor i luftrör och lungor, men även olika hjärtåkommor. Symptom på ett antal olika sjukdomar.

Bröstsjuka
Tuberkulos, se lungsot

Bukilska
Om magsjukdomar i allmänhet

Bukrev
Motsvarande alla slags magåkommor såsom blindtarmsinflammation, gallsten, magsår

Bölder
Kunde man ådra sig av många för oss idag till synes befängda anledningar. En allmän tro var att det i varje böld fanns en "bullamor" eller "varmor". Om man blev kvitt den, blev man av med bölden.D
Danssjuka
Kallas även krampdans, vitsdans, Sankt Veitsdans. Nervsjukdom med oändamålsenliga och snabba ryckningar

Den heliga sjukdomen
Epilepsi. Mohammed led av epilepsi. Folket ansåg att detta berodde på att han stod Allah nära och av honom fick kraft att profetera

Difteri
Hals- och luftrörsinfektion, se strupsjuka/strypsjuka.

Durchlopp (Durklopp)
Kallades även kolik, rödsot, magplåga/magsjuka.

Dragsjuka
Förgiftning med mjöldryga. Orsakar kramp i nackmusklerna därav benämningen Dragsjuka i folkmun

Dröppel
Gonorré

Dysenteri
Akut inflammation i tarmenE
Eldarekramp, Eldaresjuka
Orsakas av de starka saltförlusterna genom svettning

Engelska sjukan
Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjukaF

Fallandesot, -sjuka, sjuksprång
Epilepsi.

Feber
Beteckning för febrar.

Flen
Avser åtskilliga sjukdomar såsom magspänning, magkramp och dylikt, svulst, giktknuta, senare benämnd prekardialsmärta d v s smärta i hjärttrakten

Fluss
Katarr

Fläckfeber
Feber, Tyfys

Franska sjukan, Fransosen
Syfilis

Frossa
Köld- feberrusningar, frossbrytningar, kalla kårar. Används i en del fall om Malaria

Fång
Svåra magplågor

Förstoppning
Användes även som beteckning på prostatabesvär.G
Gast/a/kyssar
Utslag på läpparna

Gikt

Ledsjuka, flen, flog, fotsjuka, podager, reumatism, reumatisk feber.

Grodbuk
Uppsvälld mage, vätskeansamling i buken

Gubbsjuka
Besvär på grund av prostataförstoring

Gula febern
Virussjukdom, huvudsakligen tropisk sjukdom

Gyllenåder
Hemorroider

Gångsjuka
Farsot, epidemiH
Halssjukdom/halssjuka

Halsfluss eller difteri.

Hastig sjukdom
Inflammatorisk sjukdom. Se även hetsig feber.

Hetsig feber
Inflammatoriska febrar, allt från influensa till lunginflammation. Se även hastig sjukdom.

Hetsig sjukdom
Feber

Hjernehvarf, hira
Yrsel

Hjärnfeber
Inflammation i hjärnan (och hjärnhinnan), troligen också namn på en form av barnförlamning.

Hjärtförlamning
Hjärtslag, vanligen med hjärtinfarkt som orsak

Hjärtstyng
Häftig, stickande smärta i hjärtat.

Huvudsot
Hjärnhinneinflammation

Håll och styng (i bröstet)
Lungsäcks- eller Lunginflammation.

Häfta
FörstoppningI
Innansjuka
Diarré, magvärk

Insot
se magplågaK

Knarr
Sjukliga förändringar i lederna. Särskilt hand-, knä-, armbågsleder, åtföljda av svullnad, värk och knäppningar

Knölros
Blåröda knölar, som ömmar vid beröring, kommer mest på benen, ibland också på armarna, förr nästan enbart vid TBC

Kokoppor
Mildare form av smittkoppor som uppträder på kor och kan överföras på människor

Konvulsioner
Hastigt övergående och återkommande ryckningar, t ex hjärtsprång hos barn och konvulsioner (utbredd och häftig, kortvarig kramp) hos barnaföderskor

Kolik (colic)
Allmänt talesätt för flera slags värkar i magen och tarmarna.

Koppor
Smittkoppor.

Kräfta
Kallas även likmasken, likåten, åt, äten. Cancer.
 

L
Lagligt avlivande
Dödsstraffet avskaffades i Sverige år 1921.

Lantvärnssjukan
se dysenteri

Ledgångsröta
Tuberkulös förstörelse av led

Lungbrand
Lunggangrän d v s cell- och vävnadsdöd i lungorna.

Lungsot
Lungtuberkulos, tbc.

Lus-sjuka
Man kunde till och med avlida på grund av angrepp av löss.


M
Magfånga
Tarmvred

Magplåga/magsjuka
Allmänt talesätt för flera magåkommor ex vis: katarr, magsår, cancer.

Magrev
se kolik

Magsot
Magsjukdom

Magsvullnad
Se magplåga/magsjuka.

Mara
Nattlig Astma

Marasmus senilis
Kraftnedsättning vid hög ålder pga allmän förtvining.

Mjältsjuka
Depression, melankoli

Mjölkkastning
Sjukligt tillstånd hos barnaföderskor. Man antog att det berodde på att den normala mjölkavsöndringen upphört och mjölken "kastat" sig på inre organ.

Moderspassion
Graviditetspsykos, hysteri, varierande nervösa symptom hos kvinnor, kramper, förlamningar, aptitlöshet mm.
 

N
Narrsnitt
Utfördes av marknadscharlataner. Man trodde förr att sinnesslöhet orsakades av stockningar till exempel stenar i huvudet, som opererades bort genom narrsnitt och samtidigt fingerfärdigt uppvisande av en sten.

Nervfeber
Tyfus, se tyfus/tyfoidfeber

Njurlidande
Diabetes?


O
Obstruktion
Förstoppning

Ogalen
Mycket galen

Ofärdig
Handikappad. I första hand menades någon form av arbetshandikapp dvs personen var inte arbetsför. Se även oförmögen, vanför.

Oförmögen
Handikappad. I första hand menades någon form av arbetshandikapp dvs personen var inte arbetsför. Se även ofärdig, vanför.
 

P
Paralysie generale
Sista stadiet av syfilis

Pellagra
B2-vitaminbristsjukdom

Pertussis
Kikhosta

Pleuresi
Lunginflammation

Pneumonia
Lunginflammation
 

R
Rakitis
se engelska sjukan.

Remitterande feber
Varierande feber

Ris, Riset
se engelska sjukan.

Ros, Rosfeber
Sårinfektion

Rödsot
Dysenteri, dialektalt kan det vara mässlingen, kallas även blodsjuka, blodsot, rödsjuka, starksjuka

Rötfeber
Kallbrand

Slag
Plötsligt inträffad medvetslöshet eller död, ex vis hjärnblödning eller vissa hjärt- och kärlsjukdomar.

Snörlever
Leveråkomma som drabbade hårt snörda damer.

Sockersjuka
Diabetes.

Soldathjärta
Efter ansträngningar i krig anfallsvis påkommande långsam hjärtverksamhet, blodtryckssänkning och svimningstendens.

Spanska pip
Svår influensaliknande sjukdom.

Spanska sjukan
Epidemisk influensa

Spenböld
Bröstböld, dvs inflammation i bröstkörtlarna.

Stenbarn
Ett dött fosters förstening hos modern.

Stenpassion
Vanligen namn på blåssten, kunde också vara prostatahypertrofi, njursten eller gallsten.

Stenvred
Inflammation i fotsulan. Vanligt sommartid då man gick omkring barfota.

Stickfluss
Astma.

Strupsjuka/strypsjuka
Se difteri, äkta krupp (difteri i struphuvudet). Även benämning på falsk krupp (akut inflammation i de övre luftvägarna med hastigt insättande andningsbesvär)

Styng
Liktornar

Störtning
Blodgång, hos kvinnor efter barnsäng eller missfall.

Svinnsot
Tuberkulos.
 

T
Trollblåst
Utslagssjukdom. Har anknytning till den urgamla och spridda tron att sjukdom orsakades av övernaturliga makter, särskilt deras skott och pilar.

Trollskott
Plötslig värk som man ansåg komma från övernaturliga väsen.

Trånsjuka
Tuberkulos.

Tvinsot
Avtynande.

Tyfus/tyfoidfeber
Mag- och tarminflammation.
 

U
Uppsalasjukan
Ett slags febersjukdom med växlande feber- och feberfria intervaller.
 

V
Vanför
Handikappad. I första hand menades någon form av arbetshandikapp dvs personen var inte arbetsför. Se även ofärdig, oförmögen.

Vattuskräck
Rabies. När patienten försöker dricka drar svalgmuskelaturen ihop sig under smärtor, därav namnet.

Vattusot
Ödem dvs ansamling av vatten i kroppen.

Vitterbett
Vittrornas hundar ansågs åstadkomma Vitterbett som vanligen satt i ben, händer eller fingrar. Symtom var häftig smärta, sedan värk med svullnad och inflammation.

Värk
Reumatisk sjukdom.
 

Å
Ålderdomsaftyning
Vanlig anteckning i dödböckerna när äldre personer dog.

Ålderdomsbräcklighet
Se ålderdomsaftyning.

Åldersdomssvaghet
Se ålderdomsaftyning.